תיאור מלא

המשרד מספק שירותי שמאות מקרקעין.

בדיקת שווי נכס מקרקעין (דירות/בתים/מגרשים וקרקעות/מסחר/משרדים ועוד)

בדיקת זכויות בניה

השגה על היטלי השבחה

יעוץ לבעלי דירות במתחם בפינוי בינוי או למתעניינים בלרכוש דירה במתחם פינוי בינוי