Go Back
מיקום: אזור השרון
גרין מיחזור פסולת מתכת

גרין מחזור מתכות במחיר הטוב בישראל!
קנייה ומיחזור פסולת מתכת ופסולת אלקטרונית מ-3 טון ומעלה מאתר הלקוח.
קונה כל סוגי פסולת מתכות במחיר הוגן. פינוי כל סוגי פסולת המתכות. מתמחה בפירוק מפעלים, מחסנים וכו'… צוות מקצועי לפירוק מתכות – תומך באיכות הסביבה!!!

-פינוי מזגנים, אלומיניום, עופרת, מצברים, נירוסטה.

אזור השרון, תל אביב ואזור המרכז

מחזור פסולתפינוי פסולת

תיק עבודות


שפות


שפה

רמת דיבור

רמת קריאה

רמת כתיבה

    עברית
    מצויינת
    מצויינת
    מצויינת